Un comentariu

Urgenţa zilei de azi

2 Corinteni 8:1-9

Martin Luther King – folosea o expresie :“Urgenţa zilei de azi, urgenţa de acum”.

Şi asta nu pentru că eu îmbătrînesc foarte repede,  ci pentru că timpul zboară, nu ne aşteaptă.

Cred că există un semnal de urgenţă şi pe paginile Noului Testament.   În sensul acesta Evanghelistul Marcu vorbeşte despre o urgenţă în lucrarea de misiune a Domnului Isus.

Iar în pasajul  2 Corinteni 8:1-9,  apostolul Pavel vorbeşte şi el despre o urgenţă.

Cuvintele unui cîntec  englez foarte bine cunoscut, care se mai transmite şi azi pe la posturile de televiziune şi radio spun:

„Aş vrea să fiu bogat, şi vreau mulţi bani

Nu-mi pasă de înţelepciune, nu-mi pasă de distracţii,

Vreau să am multe haine, să fiu acoperit cu diamante…”

Oamenii trăiesc pentru bani, îmbrăcăminte, diamante, distracţii. Altceva pe prea puţini îi interesează. Şi dacă oamenii trăiesc pentru acestea, ce se va întîmpla, sau ce se întîmplă cînd economia lumii va cădea?

Lumea, oamenii au nevoie de un mesaj de speranţă, de transformare.

Noi avem un mesaj de transmis! Acesta este momentul pentru Biserică!

Avem mare responsabilitate!

Dislocaţii sociale, lumea e plină de nevoi, de urgenţe, crize, frică.

Biserica are mesajul. Domnul Isus ne-a încredinţat această responsabilitate.

1. Prima şi cea mai mare urgenţă este urgenţa unei relaţii personale cu Dumnezeu.

v.5 “, dar s-au dat mai întâi pe ei înşişi Domnului, şi apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu”.

– aici nu e vorba de un efort uman, ceva omenesc,

– aceasta vorbeşte despre intimitatea lor cu Dumnezeu.

– e despre o relaţie personală cu Isus Cristos.

– e vorba despre umblarea prin Duhul Sfînt, despre lucrarea în puterea Duhului Sfînt.

Este minunat să auzim istorii, mărturii din toată lumea. E vorba despre lucrarea aceluiaş Duh. La sfîrşitul lunii mai, fiind la Londra la o conferinţă internaţională am auzit zeci de mărturii. Oameni din diferite ţări, diferite culturi, dar care au venit şi au spus:  am fost un drogat, am fost un alcoolic, am fost budist, am fost un puşcăriaş, dar Isus Cristos mi-a schimbat viaţa.  M-am întors la soţia mea, copii mei au devenit creştini, eu m-am schimbat, părinţii mei s-au schimbat, am înţeles cît de mult Isus mă iubeşte pe mine.

Oamenii au nevoie de Domnul, de o relaţie personală cu El.

Pocăinţa e un lucru extraordinar. E momentul cînd Duhul Sfînt vine, convinge de păcat, atinge voinţa.  Aceasta nu e despre noi, despre puterea noastră, despre cît de capabili suntem, ci despre El, e lucrarea Duhului Sfînt. El transformă viaţa oamenilor.

Domnul Isus invită: “Veniţi la Mine”. Nimeni nu va veni nechemat.  Oamenii trebuie să-L experimenteze, să-L întîlnească pe Isus Salvatorul.

Am auzit mărturia doctorului Lee din Corea (în Corea aproape fiecare bărbat are acest nume).  El avea nevoie de un transplant de ficat. Prin 1992 era un om de afaceri de succes. Nu întîlnise pînă atunci un medic care să poată face aşa ceva. De fapt, au fost cîţiva care au încercat, dar toţi pacienţii au murit, în jur de 14 persoane. Deci, el s-a rugat Domnului şi a zis: “Dacă rezist transplantului şi rămîn  în viaţă îţi promit că tot restul vieţii Îţi voi sluji doar Ţie.”

Şi a rămas în viaţă! Prin viaţa lui, prin mărturia lui mulţi alţii L-au cunoscut pe Domnul.  O viaţa dedicată. S-a hotărît  să-L slujească pe Domnul. 11.000 păstori – acesta a fost numărul de oameni pe care dr. Lee i-a adus la ultima conferinţă în Seul.

În 10 ani, de la 350 de păstori pe care i-a invitat la o conferinţă şi i-a motivat să meargă înapoi în bisericile lor să predice Evanghelia, a ajuns la 11.000,  ba mai mult, s-a hotărît ca în fiecare an, de 50 de ori, a cîte două zile să aducă păstori împreună, să petreacă timp, instruindu-i cum să predice Evanghelia. În jur de 4.700 de biserici deja au fost instruite şi aproximativ 1.000.000 de oameni au trecut  prin  cursurile Alpha ( o metoda extraordinară de a aduce oamenii la Cristos şi de ai ajuta pe cei veniţi să crească în relaţia lor personală cu Domnul).

Mărturia vieţii noastre personale are o mare putere, influenţează  viaţa altora.

Aşa dar ,prima şi cea mai mare urgenţă este urgenţa unei relaţii personale cu Dunezeu.

Tu trebuie să te întîlneşti cu Domnul, vecinii tăi au nevoie de El, rudele tale, colegii tăi.

Nu putem face nimic fără El.

2. Urgenţa împlinirii nevoilor altora

„ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul şi părtăşia la această strângere de ajutoare pentru sfinţi.”

De ce a fost nevoie de strîngerea de ajutoare?Din cauza nevoilor.

De ani buni tot invităm, chemăm oamenii să vină la noi, să vină la stadion, la biserică să vadă, să audă Cuvîntul. Şi oameni mulţi au venit. Unii invitaţi de prietenii lor, alţii invitaţi de rude, de un vecin.

Vremurile însă s-au schimbat! Urgenţa lui “Acum” – este să ieşim noi să vedem nevoile altora: să hrănim, să îmbrăcăm, să vizităm prizonierii. Noi trebuie să ieşim afară să vedem unde sunt oamenii, să vedem nevoile lor şi să le împlinim.

Uitaţi-vă în jur, nevoile societăţii sunt mari, masive. Cîţi copii nu au nevoie de o casă, de un părinte, cîţi cerşetori aşteaptă ca cineva să le dea o bucată de pîine, cîte persoane nu au un acoperiş deasupra capului, sunt persoane care nu au haine de schimb. Am cunoscut bătrîni pe care nu i-a vizitat nimeni de ani de zile, şi unii din ei sunt chiar fraţi de-ai noştri.

Sunt atîţia oameni care traiesc în disperare,  depresie, atîţia bolnavi în spitale.

Nu ştiu exact care este situaţia la momentul dat în puşcării, dar după părerea mea nu cred că există un loc mai important, responsabil unde trebuie sa mergem să ducem Evanghelia, vestea bună.

Luca 4:18,19  „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război, întemniţaţilor slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi, şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”

Matei 25:44  Atunci Îi vor răspunde şi ei: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând sau fiindu-Ţi sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit?”

Isus spunea: ”cînd am fost în temniţă m-aţi vizitat”. Este o chemare specială să propăvăduim Evanghelia celor din închisori.

Nicky Gumbel povestea la Conferinţa Internaţională Alpha de la Londra un caz care ne-a şocat. Era vorba despre prietena soţiei dînsului, care murise la doar 30 de ani, de cancer. La serviciu de biserică a fost foarte multă lume şi în felul acesta au avut ocazia să predice Evanghelia la sute de oameni care venise la serviciul de înmormîntare şi aveau inimile sensibilizate şi deschise. Dimineaţa, însă, foarte devreme, Nicky a trebuit să meargă la crematoriu, unde, deasemenea, trebuia să aibă loc un scurt serviciu funebru (aşa se obişnuieşte). La acel serviciu nu fusese nici o persoană. Şi după ce preotul a încheiat acel serviciu, Nicky s-a apropiat de el şi l-a întrebat: “Ce se întîmplă? De ce nu a fost nimeni? Sunt şocat să văd că nimeni nu a venit.” Preotul i-a explicat că, în dimineaţa aceea, acesta fusese deja al 8-lea serviciu la care nu fusese absolut  nimeni. Serviciile care se ocupă de funerarii nu au putut să anunţe rudele, pentru că nu aveau bani pe cont; din motivul acesta li s-a luat lumina, li s-a oprit gazul, telefoanele şi în felul acesta au rămas făra comunicare. Ia mai spus că, sunt atîtea alte foste persoane care deja al doilea an stau în crematoriu şi încă nimeni nu a venit să se intereseze: nici un membru din familie, nici o rudă, nici un vecin.

Ce se întîmpla cu lumea noastră? Cu societatea? Este o disperată cădere în jos a comunităţii noastre?

Ce se întîmplă în ţara noastră?

Zilele acestea am găsit expresia: “dacă moare o persoană e tragedie, dacă mor sute, mii e statistică.”  Am ajuns ca pe vremea lui Amos, cînd viaţa unui om valorează cît o pereche de încălţăminte.

Noi trebuie să facem ceva. Noi trebuie să facem ceva cu cei din casele noastre, cu fraţii, surorile, vecinii, cu cei de lîngă noi! Noi trebuie să facem ceva cu căsătoriile noastre. Dacă vom lăsa lucrurile să se ducă tot mai mult în jos, societatea noastră va fi distrusă. E absolut necesar să lucrăm în domeniul acesta. Este un punct cheie – familia noastră!

Trebuie să folosim toate căile pentru a ajunge la oameni. Ei trebuie să-L întîlneasca pe Isus. Ei au nevoie de un sfat, de ajutor, de înţelepciune. Au nevoie de Isus.

Noi vedem aceste nevoi în toate domeniile, ariile, păturile sociale. La lucru, acasă, oriunde.

Trebuie să-i căutăm acolo unde sunt! Dacă nu vin la biserică, ne ducem noi la locul lor de muncă, în stradă.

NU este mai mare urgenţă decît sa-L luăm pe Isus şi să-L ducem oamenilor. Urgenţa împlinirii nevoilor altora

3. Urgenţa Evangheliei

v.9 ”Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, cu toate că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.”

Cel mai frumos, cel mai minunat mesaj din lume! Isus s-a dezbrăcat de bogăţie, a devenit sărac, ca să ne îmbogăţească pe noi.

4. Urgenţa altor naţiuni  v.1

Trebuie să ne îngrijim de alte ţări, alte etnii.

Isus schimbă lumea! Masele de credincioşi, de oameni trebuie învăţate, implicate să lucreze în unitate. Schimbarea vine cînd toţi vom lucra împreună pentru aceeaşi cauză! Dragostea şi Implicarea! Domnul Isus şi-a lăsat Duhul Sfînt peste toate naţiunile, toate confesiunile (nu doar la baptişti, nu doar la penticostali, nu doar la luterani etc.).  Cînd suntem împreună e multă putere, Isus poate fi văzut în noi şi vom vedea lucruri mari făcute de El.

Unitate nu înseamnă uniformitate! Să ne debarasăm de gîndirea: “e diferit – hai să-l schimbăm, să-l “pocăim”.” Ci mai degrabă: “e diferit –  ce are bun, hai să învăţăm de la el”. Să învăţăm tot ce-i mai bun la baptişti, la penticostali, la adventişti, la luterani, la ortodocşi, etc. Vom fi cei mai buni şi de folos.

Urgenţa lui ACUM: fiecare să aibă o relaţie personală cu Isus, să cunoaştem nevoile altora cu scopul de a le împlini, Evanghelia să facă schimbarea, Duhul Sfînt lucrează în toţi, unitatea e putere, reconciliere între fraţi, biserici, naţiuni. Domnul vine!

One comment on “Urgenţa zilei de azi

 1. Wow! E tare de tot!
  Îmi place ce scrieți aici. S.O.S e vremea sfîrșitului!
  Creștinilor, de ce dormiți?
  Treziți-vă, că de nu veți pieri!
  Mi-ar place să fiu informat cînd apare ceva nou pe site-ul vostru, e extrem de provocator.
  Good job! God bless! Celui ce are i se va mai da….

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: