Archive | Ianuarie 2012

You are browsing the site archives by date.

poate fi o încurajare…

„Domnul vorbea cu Moise faţă în faţă, cum vorbeşte un om cu prietenul lui.” (Exodul 33:11) „Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.” ( Ioan 15:15) o marturie a lucrarii lui […]

Biserică Roditoare

„…a ajuns până la voi şi este în toată lumea, unde dă roade şi merge crescând…” Coloseni, 1:6 De multe ori spunem: „Tot ce aşteaptă Dumnezeu de la noi este credincioşie!” Greşit! El aşteaptă credincioşie şi roadă! Rodirea este o temă majoră a Noului Testament… a) „Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să […]

Nu va fi întotdeauna aşa…

„Fiii sunt o moştenire de la Domnul…” (Psalm 127:3) Meditaţie de Charles Swindoll: „Într-o zi când copiii vor fi mari, bucătăria va fi deosebit de strălucitoare. Chiuveta nu va mai fi plină de vase lipicioase. Găleata de gunoi nu va mai fi îndesată cu bucăţi de scotch şi de pahare de hârtie. Într-o zi când […]

O promisiune însoţită de o motivaţie

„… ca să vă înmulţiţi acolo unde sunteţi, şi să nu vă împuţinaţi” (Ieremia 29:6) Câţiva ani la rând am avut ca şi salut pentru prieteni din partea familiei, Ieremia 29:11 „Căci EU DOMNUL ştiu gândurile, pe care le am cu privire la voi… gânduri de pace… ca să vă dau un viitor şi o […]

Daniel la 15 ani!

Un cadou mai frumos şi potrivit nici că se putea! Zăpadă din abundenţă în Washington, area Seattle, cum n-a mai fost de prin 1985. Pe de-asupra: nu şcoală, nu teme (asta e regula pe-aici din cauza timpului „nefavorabil”). Însă pentru o zi de naştere ăsta e cel mai favorabil timp 🙂 . Zbenguială prin zăpadă, […]

Răsplata Dumnezeiască de Spurgeon

Cel ce udă pe alţii, va fi udat şi el. Proverbe 11.25 Dacă iau seama şi sunt atent la nevoile altora, şi Dumnezeu va fi cu luare aminte la ale mele, pentru a mă răsplăti. Dacă îl voi cinsti pe sărac şi Dumnezeu mă va cinsti. Dacă mă voi ocupa de copilaşi, mă va socoti […]

Totul pentru gloria Lui de Oswald Chambers

„Să-I predăm Lui întreaga noastră fiinţă” Dorința şi nădejdea mea înflăcărate suni să nu mă simt ruşinat niciodată, ci acum, ca întotdeauna, să îi pot aduce cinste lui Cristos în persoana mea, printr-un curaj neînfricat. Filipeni 1:20 Totul pentru gloria Lui. „Dorinţa şi nădejdea mea înflăcărate sunt să nu mă simt ruşinat niciodată.” Ne vom […]